Zasady Gry

1. Zasady gry w bakarata

Celem gry bakarat na żywo jest przewidzenie, czyj układ kart wygra, uzyskując wartość najbliższą 9.

Bakarat rozgrywany jest ośmioma taliami, z których każda posiada 52 karty bez dżokerów, z rewersami o tym samym kolorze i wzorze oraz dwiema kartami tnącymi: jedną umieszczoną na końcu wszystkich talii i jedną na siedem kart od końca stosu kart. Kartę rozdaje się z przeznaczonego do tego celu buta.


1.1 Definicje

Układ bankiera
Rozdanie rozegrane w części wyznaczonej na stole dla układu kart bankiera.

Układ gracza
Rozdanie rozegrane w części wyznaczonej na stole dla układu kart gracza.

Naturalny
Układ kart z liczbą punktów 8 lub 9 w 2 początkowych kartach.

Remis
Gdy układy kart gracza i bankiera uzykają taką samą liczbę punktów.

Liczba punktów
„Liczba punktów” w rozdaniu to jednocyfrowa cyfra od 0 do 9 włącznie, którą oblicza się przez zsumowanie wartości kart w rozdaniu. Jeżeli suma kart w rozdaniu jest liczbą dwucyfrową, lewa cyfra składowa tej liczby nie ma żadnej wartości, zaś prawa cyfra stanowi liczbę punktów w rozdaniu.


1.2 Zasady gry

Karty przyjmują następujące wartości:

- Asy są najniższymi kartami i są warte po 1 punkcie.
- Karty od 2 do 9 przyjmują wartość swoich liczbowych wartości nominalnych.
- 10 i figury (walety, damy i króle) są warte 0.

Ważna jest tylko wartość numeryczna każdej karty, a jej kolor nie ma znaczenia dla wyniku gry.

Zanim krupier zacznie rozdawać karty, gracz musi obstawić, czy to gracz czy też bankier wygra grę, zdobywając układ kart o wartości najbliższej 9.
Istnieje możliwość obstawienia remisu w grze (gracz i bankier mają karty o tej samej wartości).

Gracz i bankier otrzymują po dwie karty:
- Jeśli gracz lub bankier uzyska „naturalną” 8 lub 9, obaj automatycznie czekają, bez żadnych wyjątków.
- Jeśli suma gracza wyniesie 6 lub 7, gracz czeka.
- Gdy gracz czeka, bankier dobiera przy sumie wynoszącej 5 lub mniej.
- Jeśli suma gracza wyniesie 5 lub mniej, gracz automatycznie dobiera, a krupier daje graczowi trzecią kartę.
- Gdy gracz otrzyma trzecią kartę, bankier dobiera trzecią kartę zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Układ kart bankiera wynosi 0,1,2: Bankier zawsze dobiera trzecią kartę.
 • Suma kart bankiera wynosi 3: Bankier dobiera, jeśli trzecia karta Gracza to 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (nie 8)
 • Suma kart bankiera wynosi 4: Bankier dobiera, jeśli trzecia karta gracza to 2-3-4-5-6-7
 • Suma bankiera wynosi 5: Bankier remisuje, jeśli trzecia karta gracza to 4-5-6-7
 • Suma bankiera wynosi 6: Bankier dobiera kartę, jeśli trzecia karta gracza to 6-7[ /li]
 • Suma bankiera wynosi 7: Bankier czeka

1.3 Wypłaty:

Wygrana uzyskana dzięki „Układowi kart gracza” zostanie wypłacona po kursie 1 do 1.
Wygrana uzyskana dzięki „Układowi kart bankiera” zostanie wypłacona po kursie 1 do 1, pomniejszona o 5% „Prowizji” od wygranej kwoty.
Wygrana w przypadku „Zakładu o remis” zostanie wypłacona po kursie 8 do 1.

2. Zasady gry w blackjacka

Celem gry w blackjacka na żywo jest osiągnięcie większej liczby oczek w kartach niż krupier, nie przekraczając 21 oczek. Najlepszym układem kart jest Blackjack – gdy suma wartości dwóch pierwszych rozdanych kart wynosi dokładnie 21.


2.1 Definicje

Blackjack
As i dodatkowa karta o wartości punktowej 10, rozdane jako pierwsze dwie karty graczowi lub krupierowi.

Ukryta karta
Zakryta karta rozdana krupierowi, która pozostaje zakryta do czasu, aż wszyscy gracze poza krupierem otrzymają wszystkie żądane przez nich karty.

Układ lub układ stołu
Filc, tkanina lub inny materiał pokrywający powierzchnię stołu do gry w blackjacka.

Miękka suma lub miękka suma punktów
Całkowita liczba punktów w rozdaniu zawierającym jeden lub więcej asów, gdy jeden as jest liczony jako jedenaście oczek.


2.2 Zasady gry

Gra jest prowadzona przez krupiera i dopuszcza maksymalnie 7 siedzących graczy.
Gra jest rozgrywana za pomocą ośmiu standardowych talii 52 kart.

Karty mają następujące wartości:
Karty od 2 do 10 są warte tyle, ile ich wartości nominalne.
Karty figur (walety, damy i króle) są warte 10.
Asy są warte 1 lub 11, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla układu.

Przed rozdaniem pierwszej karty w trakcie rundy gracz musi postawić zakład.
Po upływie czasu przeznaczonego na obstawianie krupier rozdaje każdemu graczowi jedną odkrytą kartę. Rozdanie rozpoczyna się od pierwszego gracza po lewej stronie od rozdającego i kontynuuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kończąc na rozdającym. Następnie rozdający daje każdemu graczowi drugą kartę odkrytą, a sobie zakrytą kartę.

Blackjack
Jeśli wartość początkowego układu dwóch kart wynosi dokładnie 21, gracz uzyskuje blackjacka.

Ubezpieczenie
Jeśli pierwszą kartą krupiera jest as, masz możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek uzyskania przez krupiera blackjacka – nawet jeśli sam masz blackjacka. Kwota ubezpieczenia jest równa połowie Twojego zakładu głównego. Jeśli krupier nie będzie miał blackjacka, runda jest kontynuowana dalej. Jeśli zaś krupier uzyska blackjacka, a ty nie, wygrywa krupier. Jeśli obydwaj z krupierem macie blackjacka, gra kończy się pushem, a Twój zakład zostanie Ci zwrócony.

Double Down, Hit lub Stand
Kasyno może zezwolić graczowi na podwojenie ręki gracza (Double Down), co oznacza postawienie dodatkowego zakładu, nieprzekraczającego oryginalnego zakładu gracza, na pierwsze dwie karty rozdane graczowi. Należy dodać tylko jedną dodatkową kartę do ręki, w której gracz zdecydował się podwoić stawkę.
Gracz może również zdecydować się na dobranie (Hit) i poprosić o dodatkową kartę, która zwiększy wartość jego ręki. Gracz może wybrać dobranie więcej niż jeden raz, aby otrzymać dodatkowe karty, zanim zdecyduje się wstrzymać (Stand), gdy będzie zadowolony z wartości swojej ręki.

Split (podział)
Jeśli pierwsze dwie karty rozdane graczowi mają identyczną wartość, gracz może podzielić to rozdanie na dwa oddzielne rozdania, dokonując w drugim rozdaniu zakładu równego swojemu pierwotnemu zakładowi. Jeśli gracz dokonuje podziału pary, krupier musi rozdać obie drugie karty do każdego rozdania. Po rozdaniu dodatkowej karty do podzielonej pary gracz musi się wstrzymać lub dobrać kartę. Gracz nie może dzielić par więcej niż raz, w tym par asów. Gracz dzielący asy może według uznania kasyna otrzymać tylko jedną kartę rozdaną do każdego asa. Jeśli w przypadku podziału asów gracz otrzyma drugą kartę o wartości 10, będzie ona liczona jako 21 oczek, a nie Blackjack.


2.3 Wynik

Jeśli suma oczek na ręku przekroczy 21, przegrasz i stracisz swój zakład w tym rozdaniu.

Kiedy wszyscy gracze zakończą swoją turę, krupier ujawni wartość swojej zakrytej karty. Krupier musi dobrać kartę, gdy ma na ręku 16 lub mniej oczek, oraz wstrzymać się w przypadku rozdania z miękką 17 lub większą liczbą oczek.

Gracz wygrywa, gdy końcowa wartość oczek na jego ręku jest bliższa 21 niż krupiera lub gdy krupier przegrywa. Jeśli wartość ręki gracza jest taka sama jak wartość ręki krupiera, runda kończy się pushem, a Twój zakład zostanie Ci zwrócony.

Blackjack jest silniejszym układem od ręki z 21 oczkami składającymi się z trzech lub więcej kart. Blackjack jest również silniejszy od ręki z 21 oczkami uzyskanymi w wyniku podziału pary.

Zakład jest zwracany graczowi, gdy suma wartości jego kart jest równa sumie wartości kart krupiera lub gdy zarówno krupier jak i gracz uzyskają blackjacka.


2.4 Zakłady poboczne

Gra Blackjack zawiera opcjonalne zakłady poboczne – idealne pary oraz 21+3. Gracz może obstawiać zakłady poboczne w połączeniu z głównym zakładem blackjacka. Gracz ma szansę wygranej w dowolnym zakładzie pobocznym niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra zakład główny w blackjacka.

Idealne pary
Zakład idealne pary (Perfect Pairs) daje szansę na wygraną, jeśli pierwsze dwie karty zawierają dowolną parę – na przykład dwie damy, dwa asy lub dwie trójki. Występują trzy rodzaje par, z których każda oznacza inną wypłatą:

Idealna para – tego samego koloru, np. dwa asy pik.
Kolorowa para – różne kolory kart czerwonych lub czarnych, np. 2 karo + 2 kier.
Para mieszana – różne kolory, np. 10 kier + 10 trefl.

21+3
Zakład 21+3 daje szansę na wygraną, jeśli dwie pierwsze karty plus odkryta karta krupiera zawierają jedną z następujących zwycięskich kombinacji, każda z inną nagrodą:

Suited Trips – identyczna trójka, np. 3 damy kier.
Poker – karty w kolejności liczbowej w tym samym kolorze, np. 10, walet i dama karo.
Trójka – ta sama wartość kart, ale w różnych kolorach, np. dowolne 3 niepasujące króle.
Strit – karty w kolejności numerycznej, ale w różnych kolorach, np. 2 pik + 3 trefl + 4 kier.
Kolor – karty w tym samym kolorze, np. 2, 6 i 10 trefl.


2.5 Wypłaty


Blackjack z wypłatą 3:2
Zwycięskie rozdanie płaci 1:1
Jeśli krupier uzyska blackjacka, ubezpieczenie płaci 2:1

Idealne pary:

 • Idealna para 25:1
 • Kolorowa para 12:1
 • Para mieszana 6:1
21+3:
 • Suited Trips 100:1
 • Poker 40:1
 • Trójka 30:1
 • Strit 10:1
 • Kolor 5:1

3. Zasady gry w ruletkę

Celem ruletki jest przewidzenie numeru, na którym wyląduje kulka, poprzez obstawienie jednego lub więcej zakładów pokrywających lub częściowo pokrywających ten konkretny numer.


3.1 Definicje

Zakład na czarne: zakład postawiony na numery w kolorze czarnym.

Zakład na kolumnę: zakład postawiony na wszystkie dwanaście (12) numerów w jednej (1) kolumnie.

Zakład narożny: zakład postawiony na cztery (4) numery, które tworzą róg.
Lub na następujące cztery liczby:

 • Zero (0)
 • Jeden (1)
 • Dwa (2)
 • Trzy (3)
Zakład na tuzin liczb: zakład postawiony na dowolne z poniższych:
 • Liczby od jeden (1) do dwunastu (12)
 • Liczby trzynaście (13) do dwudziestu czterech (24)
 • Liczby od dwudziestu pięciu (25) do trzydziestu sześciu (36)
 • Osiemnaście
Zakład na numer: zakład postawiony na jedną (1) z następujących kombinacji:
 • Liczby od jeden (1) do osiemnastu (18)
 • Liczby od dziewiętnastu (19) do trzydziestu sześciu (36)
Zakład parzysty: zakład postawiony na parzyste liczby na kole ruletki

Zakład wewnętrzny: zakład w polu trzydziestu siedmiu (37) numerów odpowiadających numerom na kole ruletki, w tym następujące kombinacje:
 • Zakład na róg (lub kwadrat)
 • Zakład na pięć numerów
 • Zakład na linię
 • Zakład na rząd
 • Zakład dzielony
 • Zakład prosty
 • Zakład na strit
 • Zakład na sześć linii
Zakład na linię: zakład postawiony na sześć (6) numerów zawartych w dwóch (2) rzędach.

Zakład nieparzysty: zakład postawiony na nieparzyste numery na kole ruletki.

Zakład zewnętrzny:
Zakład postawiony poza polem trzydziestu siedmiu (37) numerów, w tym:
 • Zakład na czarne
 • Zakład na kolumnę
 • Zakład na tuzin
 • Zakład na osiemnaście numerów
 • Zakład na parzyste
 • Zakład na nieparzyste
 • Zakład na czerwone
 • Zakład na niskie/wysokie
Zakład na czerwone
Zakład postawiony na numery w kolorze czerwonym

Zakład na rząd lub strit
Zakład postawiony na trzy (3) numery z rzędu

Zakład dzielony
Zakład postawiony na dwa (2) numery

Zakład prosty
Zakład na:
 • Pojedynczy numer od jednego (1) do trzydziestu sześciu (36)
 • Zero (0)
Zakład na strit
Zakład postawiony na trzy (3) numery z rzędu


3.2 Zakłady: zasady ogólne

- Wszystkie zakłady w ruletce muszą być dokonywane poprzez umieszczenie żetonów do gry w odpowiednich obszarach stołu do ruletki. Gracze mogą obstawiać zakłady, dopóki krupier nie ogłosi „Koniec zakładów” lub gdy licznik czasu systemu zacznie migać na czerwono.

- Każdy gracz jest odpowiedzialny za prawidłowe ustawienie swojego zakładu lub zakładów na stole do ruletki.

- Każdy zakład należy rozliczyć ściśle zgodnie z jego pozycją na stole, gdy kulka zostanie rzucona i spocznie w przegródce koła.

- Na ekranie gry są wyświetlane dozwolone minimalne i maksymalne zakłady.

- Zakład może zostać odrzucony przez system przed zakręceniem kulki, ponieważ nie został on postawiony na czas, nie spełnia minimalnych lub maksymalnych wymagań dotyczących zakładów lub gdy wystąpi brak komunikacji z serwerem gry.

- Awaria systemu spowoduje unieważnienie wszystkich wypłat i zagrań.


3.3 Zasady gry

Krupier kręci kulką ruletki w kierunku przeciwnym do obrotu koła, po czym kulka musi wykonać co najmniej trzy obroty wokół koła, aby zakręcenie kołem ruletki mogło zostać uznane za ważne.
Gdy kulka zatrzyma się w przegródce na kole, krupier ogłasza numer tej przegródki.

Po ogłoszeniu przez krupiera wyniku w danej rundzie system automatycznie rozlicza zakłady na stole, zbierając wszystkie przegrane zakłady i wypłacając wszystkie wygrane.

Koło podzielone jest na obwodzie na 37 losowo ponumerowanych przegródek; od 1 do 36 oraz „0”. Osiemnaście liczb ma kolor czerwony, 18 ma kolor czarny, zaś „0” jest zielone.

Te same numery pojawiają się kolejno na stole, który służy do obstawiania zakładów. Na stole znajdują się również miejsca do obstawiania numerów czerwonych i czarnych, parzystych i nieparzystych oraz inne kombinacje liczb.

Gracze obstawiają jedną lub więcej liczb i/lub kombinacji. Następnie krupier kręci kołem w jednym kierunku. Gdy kulka zwalnia, wpada do jednej z ponumerowanych przegródek, wskazując w ten sposób zwycięski numer. Kamera przybliża następnie zwycięski numer na kole.

Wypłaty z zakładów zależą od tego, ile obejmują one możliwości. Im mniej możliwości, tym wyższa wypłata. Po przyjęciu lub opłaceniu wszystkich zakładów dokonywane są nowe zakłady, a kulka jest ponownie rzucana na koło.


3.4 Wypłaty

Zwycięskie zakłady są wypłacane przez system po kursach wymienionych poniżej:
 • Prosty: 35 do 1
 • Podział: 17 do 1
 • Strit: 11 do 1
 • 4 numery: 8 do 1
 • 6 numerów: 5 do 1
 • Kolumna: 2 do 1
 • Tuzin: 2 do 1
 • Czerwone: 1 do 1
 • Czarne: 1 do 1
 • Nieparzyste: 1 do 1
 • Parzyste: 1 do 1
 • Niskie: 1 do 1
 • Wysokie: 1 do 1

4. Ograniczenia zakładów

Ograniczenia zakładów są stosowane we:

 • Wszystkich wersjach ruletki na żywo - zakłady przekraczające 92% wszystkich opcji zakładów nie są dozwolone.
 • Wszystkie wersje bakarata na żywo - obstawianie zakładów na gracza i bankiera w tym samym czasie jest niedozwolone.
 • Wszystkie wersje Live Sic Bo - obstawianie zakładów na duże i małe lub nieparzyste i parzyste w tym samym czasie jest niedozwolone.
 • Wszystkie wersje Live Dragon Tiger - obstawianie zakładów na Dragon i Tiger w tym samym czasie jest niedozwolone.
 • Football Studio - obstawianie zakładów jednocześnie na Home i Away jest niedozwolone.

5. Zasady gry wszystkich pozostałych gier

Aby zapoznać się z zasadami każdej z gier, kliknij ikonę pomocy podczas gry. Zerknij na poniższe zrzuty ekranu, aby zobaczyć, gdzie znaleźć ikonę pomocy w zależności od danego kasyna na żywo.

Evolution:

Pragmatic Play:


Playtech:


BetgamesTV:


Authentic Gaming:

6. Warunek obrotu

Obrót większości gier w kasynie lub w kasynie na żywo spełnia wymagania obrotu, jednak niektóre gry spełniają wymagania w szerszym zakresie. Poniżej przedstawiamy warunki obrotu dla poszczególnych typów gier:

 • Sloty: 100%
 • Wszystkie gry w kasynie na żywo: 15% - Z wyjątkiem: Dream Catcher, Crazy Time, Craps, Deal or No Deal, Gonzo's Treasure Hunt, Lightning Dice, MegaBall, Monopoly, SideBet City, Cash or Crash, BacBo, Live Adventure Beyond Wanderland, Live deal or no deal the big Draw, The Money drop Live, Spin a Win, Buffalo Blitz Slot Live, Playtech Bet on Poker, Playtech Bet on Dragon Tiger, Playtech Bet on Baccarat, SweetBonanza Candiland, Mega wheel, War of Bets, 6+ poker,BetgamesTV Bet On Poker: 50%
 • Gry spoza kategorii Kasyno na żywo: Ruletki, Caribbean Stud oraz Crash & Casino Stud Poker: 10%
 • Gry spoza kategorii Kasyno na żywo: Hold'em, Red Dog, Pai Gow, Poker, Oasis Poker oraz Texas Hold'em: 10%
 • Gry spoza kategorii Kasyno na żywo: Blackjack, Baccarat, Video Poker, Ponton, Beat Me oraz Punto Banco: 5%